Ασφάλιση Αυτοκινήτου

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το αυτοκίνητο είναι το μέσο που καλύπτει τις ανάγκες και τις επιθυμίες της καθημερινότητας.
Συνήθως, με την απόκτηση ενός αυτοκινήτου εκπληρώνουμε το όνειρό μας για εύκολη και γρήγορη μετακίνηση.
Η αποφυγή  κινδύνων και η υπεύθυνη κυκλοφορία προϋποθέτουν την ασφάλισή του, τουλάχιστον απέναντι σε βασικές καλύψεις, όπως αυτές ορίζονται από τον νόμο.
Επίσης το αυτοκίνητου είναι ένα περιουσιακό στοιχείο εκτεθειμένο σε πολλούς κινδύνους, πυρκαγιά, κλοπή, Φυσικά φαινόμενα, καταστροφή από ατύχημα και θραύση τζαμιών. Έχουμε την καλύτερη λύση για την ασφάλιση του.
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να σας προτείνει το καλύτερο πρόγραμμα ασφάλισης βασιζόμενη ειδικά στις δικές σας ανάγκες.

Καλέστε μας να σας ενημερώσουμε για τις προσφορές μας. Άμεση εξυπηρέτηση!

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ