Δείτε παρακάτω δυο βασικές ερωτήσεις- απαντήσεις για την ασφάλιση Νομικής Προστασίας , σχετικά με το τι περιλαμβάνει ο κλάδος της νομικής προστασίας καθώς και τι ισχύει στην επιλογή δικηγόρου.
asfalia-lawer

Τι περιλαμβάνει ο κλάδος ασφάλισης «Νομική προστασία»;
Η ασφάλιση νομικής προστασίας περιλαμβάνει την ανάληψη των δικαστικών εξόδων και την παροχή άλλων συναφών υπηρεσιών που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση με σκοπό:

– την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη ο ασφαλισμένος είτε μέσω εξώδικου συμβιβασμού, είτε μέσω αστικής ή ποινικής δίκης,

– την υπεράσπιση ή εκπροσώπηση του ασφαλισμένου σε αστική, ποινική, διοικητική ή άλλη δίκη, ή την εκπροσώπησή του όταν η αγωγή στρέφεται εναντίον του.
Μπορώ να επιλέξω μόνος μου το δικηγόρο που θα με υποστηρίξει;
Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει να αναφέρεται ρητά το δικαίωμα του ασφαλισμένου να επιλέγει ελεύθερα το δικηγόρο του. Είναι δυνατή η υπόδειξη κατάλληλου δικηγόρου από την ασφαλιστική επιχείρηση κατόπιν αιτήματος του ασφαλισμένου.

Πηγή Τράπεζα της Ελλάδος (ΔΕΙΑ) – asfalisinet.gr

Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"false","arrows":"false","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}